ἀτυφότερον

ἀτυφότερον
ἀτῡφότερον , ἄτυφος
not puffed up
adverbial comp
ἀτῡφότερον , ἄτυφος
not puffed up
masc acc comp sg
ἀτῡφότερον , ἄτυφος
not puffed up
neut nom/voc/acc comp sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”